Het terrein waar de Berghuizer Papierfabriek gestaan heeft, is sinds de sluiting in 2008 aardig veranderd. Gebouwen zijn verdwenen en tal van bedrijven hebben hun intrek genomen in de nog bestaande hallen.
Voor veel mensen die langs het terrein komen, is niet altijd bekend wat daar plaatsgevonden heeft.

Vandaar dat wij als stichting het idee opgevat hebben om een informatiebord te ontwikkelen over de papierfabriek. Het bord komt te staan bij het bankje aan het fietspad.
Op het informatiebord zal een luchtfoto van de Berghuizer Papierfabriek komen en met kleinere foto’s worden bepaalde onderdelen uitgelicht.

De vergunning voor het bord is binnen en we zitten nu in de ontwerpfase.
Zodra meer bekend is over de onthulling van het bord laten wij u dat weten.

.