1839 Papierfabriek Berghuizen Wapenveld
De Berghuizer Papierfabriek werd in 1839 door Lubbertus van Gerrevink gesticht.
De fabriek is genoemd naar de plek waar ze kwam te liggen, bij het buurtschap Berghuizen, aan het in 1829 gegraven Apeldoorns Kanaal

1884 Machinale Papierfabriek Berghuizen fa. B. Cramer
H.G.D. Cramer koopt in 1884 de Machinale Papierfabriek Berghuizen te Wapenveld. De broers Gerrevink verkochten de fabriek voor f 13.350,= aan H.G.D. Cramer.

1898 Grote brand
Op 20 september 1898 breekt een brand uit in de bordpapierdrogerij. In korte tijd had de brand een dusdanige omvang dat de hele fabriek in een puinhoop veranderde. De verzekering dekt de schade en de fabriek wordt weer opgebouwd.

brand283

1911 200-jarig bestaan
Met de 184 werknemers wordt in 1911 het tweehonderd-jarig bestaan gevierd van de papierindustrie die B. Cramer in 1711 in Ootmarsum startte. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan wordt een gedenkboek uitgegeven (Berghuizer Papierfabriek voorheen B. Cramer te Wapenveld).

oude-foto-berghuizer

1961 250 jarig bestaan
In 1961 was de viering van het 250-jarig bestaan van de Koninklijke Berghuizer Papierfabriek. In de feestelijkheden deelde niet alleen het personeel, maar ook de bevolking van Wapenveld. Directeur Cramer overhandigde aan de loco-burgemeester van de gemeente Heerde een cheque van f 100.000,= bedoeld als eerste financiering voor het Berghuizer zwembad.

250 jaar bpf-8

1962 Overname door Van Gelder
De bouw van PM 8 verliep voorspoedig, maar de conjunctuur verslechterde. Problemen met de financiering deden zich voor nu de winst afnam. Al met al zorgde dit er voor dat De Berghuizer in 1962 een tekort van 5 miljoen had. Mede hierdoor werden de contacten met de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. niet afgewezen en een fusie tussen beide vennoten kwam tot stand.

1981 Faillissement Van Gelder
Na surseance van betaling op 9 juli 1981 volgde het faillissement van Van Gelder in augustus 1981. De overheid kon Van Gelder niet meer bijstaan. Er waren meer noodlijdende bedrijven (Fokker , Volvo en Nedcar). Het was de vraag of Wapenveld met het moederbedrijf ten onder zou gaan, of dat de fabriek met 500 werknemers het zelfstandig kon redden.

1982 Verzelfstandiging BPF
Door onderzoeksbureau McKinsey & Company werd de fabriek in Wapenveld levensvatbaar gevonden. Rob van der Zee durfde naar aanleiding van dit rapport de fabriek te verzelfstandigen. De verkoopprijs van de fabriek was vastgesteld op 33,4 miljoen gulden. Door het personeel, renteloze leningen, regionale bedrijfsleven en de omliggende gemeenten werd geld ingebracht. Een totaal bedrag werd ter beschikking gesteld aan de Stichting tot Instandhouding van de Berghuizer Papierfabriek. Met dit geld was de APPM bereid ook deel te nemen. Tesamen met een lening van de Nationale Investeringsbank zorgden voor een totaal van 55 % van de aandelen. Een samenwerking met Enso in de snijfabriek zorgde voor het overige benodigde geld. De verzelfstandiging was een feit!

verzelfstandiging

1982 Joint-venture Snijfabriek met Enso
Enso nam een 50 % belang in de snijfabriek en redde daardoor de Berghuizer. Voor het Finse concern was het ideaal het papier dicht bij de Europese markt te snijden.

1986 Beursgang
Op 17 september 1986 worden de aandelen van de Berghuizer Papierfabriek N.V. geïntroduceerd op de Parallelmarkt van de Amsterdamse Beurs. De koersen stegen in een rap tempo.

beursgang 1600x1200

1994 100 % overname door Enso
Op 16 mei 1994 wordt het ‘biedingsrecht' gepubliceerd van het bod van Enso op aandelen en certificaten van de Berghuizer.

1998 Fusie Stora en Enso
Op 2 juni 1998 wordt het voorgenomen samengaan van het Finse Enso en het Zweedse Stora bekendgemaakt. De Berghuizer komt terecht in de Fine Paper divisie. Stora Enso wordt hiermee de grootste onderneming ter wereld in de papiersector.

1999 Sluiting PM 5
In april 1999 wordt PM 5 stopgezet. Een noodzakelijke snelheidsverhoging zou zeker problemen opleveren met de Yankee-cilinder. Ook speelde bij de beslissing om PM 5 te stoppen mee dat het Kraft (verpakkingspapier) niet meer tot de kernactiviteiten van de Berghuizer behoorde.

Foto-PM5

2005 Scrutiny lijst Stora Enso
Het gaat niet goed met het concern Stora Enso. Er wordt een profit improvement plan door Stora Enso opgesteld. Onderdeel van dit plan is dat er een aantal fabrieken, waaronder Berghuizer, op de zgn. scrutiny lijst worden geplaatst. Deze fabrieken worden onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat wilde zeggen dat een definitieve beslissing over mogelijk ingrijpen binnen één jaar genomen zou worden op basis van een beoordeling van hun prestaties.

2006 Profit improvement plan - Berghuizer
Om de gevraagde noodzakelijke winst te realiseren werden in het PIP harde maatregelen aangekondigd. De formaatfabriek gaat van 5 ploegen naar 3 ploegen dienst. Bij alle afdelingen worden mensen ontslagen. In totaal honderd arbeidsplaatsen vervallen waarbij ook gedwongen ontslagen vallen.

2007 Definitief besluit sluiting BPF
Helaas hebben alle maatregelen geen effect en neemt het topmanagement van Stora Enso de beslissing Berghuizer te sluiten.

Sluiting PM 7 (16-04-2007)
Op 16 april 2007 om 10.42 uur was de machinekuip van PM 7 helemaal leeg. De baan brak en hoefde niet opnieuw overgemaakt te worden. Voor veel van de aanwezigen was het een moeilijk moment.

2 5 17 tambour 1600x1200 website

Sluiting PM 8 (27-10-2007)
Op zaterdag 27 oktober 2007 produceerde de machine de laatste meters Berga Premium. Om 13.00 uur was het zover, de stof was op en de baan brak.

2 6 15 _mg_3623 1600x1200 website

Sluiting Snijfabriek (31-12-2007)
Op 31 december 2007 sluit ook de snijfabriek. Het laatste A4 wordt gesneden en verpakt. Alle machines worden stopgezet.

2008 Sluiting BPF (01-02-2008)
Op 31 januari 2008 verlaten de laatste werknemers het bedrijf op zoek naar een nieuwe baan. Alleen een 5-tal personen die het sluitingsteam vormen blijven nog achter.

 

.