Dan wordt op het voormalige Berghuizer Papierfabriek aandacht besteed aan het feit dat het 300 jaar geleden is dat dr. Bernardus Cramer startte met het maken van papier. Hij is samen met zijn nageslacht van grote betekenis geweest voor het Wapenveldse bedrijf. In 1961 is het 250-jarig bestaan van het bedrijf groots gevierd. Oudere Wapenvelders weten zich dat gigantische feest nog goed te herinneren.
Voor zaterdag 1 oktober staan onder andere een reünie en expositie op het programma. Met de reünie wil men de oud-medewerkers bij elkaar brengen om nog eens na te praten en van elkaar te weten hoe iedereen terecht is gekomen na de sluiting van het bedrijf eind 2007. Voor de expositie kan de stichting Berghuizer Erfgoed putten uit de grote collectie materialen die Stora Enso, de laatste eigenaar van het bedrijf, aan de stichting heeft geschonken.
Dankzij de medewerking van de nieuwe eigenaar van het terrein Ir. R.R. van der Zeelaan Vastgoed, kunnen beide activiteiten op het Berghuizer terrein worden gehouden. Hiervoor is het voormalige TCC-gebouw en het bedrijfsrestaurant beschikbaar. De expositie wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur en de reünie van 13.00 tot 16.00 uur.