Reünie en expositie

bij 300 jaar 'Berghuizer'


WAPENVELD - Het is dit jaar op 300 jaar geleden dat dr. Bernardus Cramer, startte met het maken van papier op de watermolen van Mander bij Ootmarsum. Hij is de eerste papiermaker van de familie Cramer die later, nadat de Cramers in 1884 naar Wapenveld kwamen, van grote betekenis zou zijn voor de Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld.  De Stichting Berghuizer Erfgoed gaat dit jaar met een expositie en reünie op zaterdag 1 oktober stil staan bij dit historische feit.

"In 1961 is het 250-jarig bestaan groots gevierd. Oudere Wapenvelders weten zich dat nog goed te herinneren want dat was een gigantisch feest. Er waren al plannen om ook het 300-jarig bestaan te vieren maar met de sluiting van de Berghuizer Papierfabriek in 2008 is daar natuurlijk een streep door gezet. Maar als Stichting Berghuizer Erfgoed willen dit historische feit toch niet ongemerkt voorbij laten gaan", vertelt voorzitter Johannes van Raalte. Met een expositie en reünie wil men twee vliegen in één klap slaan. "Onze archivaris Ben Eikelboom heeft een groot deel van het archief geïnventariseerd. Veel daarvan is terug te vinden op onze website www.berghuizererfgoed.nl.  Onder meer zijn er ruim 1850 foto's te vinden dankzij oud-medewerker Bert Bagerman. Maar ook het verdere nieuws over de reünie is er  te volgen. En met een reünie kunnen we de oud-medewerkers bij elkaar brengen om nog eens na te praten en van elkaar te weten hoe iedereen terecht is gekomen", zegt  Van Raalte.

Dankzij de medewerking van de nieuwe eigenaar van het terrein Ir. R.R. van der Zeelaan Vastgoed, kunnen beide activiteiten op het Berghuizer terrein worden gehouden. Hiervoor is het voormalige TCC-gebouw en het bedrijfsrestaurant beschikbaar. De expositie wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur en de reünie van 13.00 tot 16.00 uur. In samenwerking met Vrieze's Erfgoed wordt nog een fietstocht uitgezet vanaf dit complex langs beken en sprengen, locaties van watermolens en langs de kunstwerken 'de Kollermolen' en 'de papiermaker' in het centrum van Wapenveld.

De activiteiten zijn ook het moment dat de Stichting Berghuizer Erfgoed mensen vraagt nog eens rond te kijken naar foto's,  materialen en informatie die voor de stichting waardevol kan zijn. "Zo weten we bijvoorbeeld nog niet hoe het beeld 'de Kollermolen' op het terrein terecht is gekomen". Informatie kan men kwijt via penningmeester Ben Eikelboom, tel. 0578-696796 of via de website www.berghuizererfgoed.nl.