Zwolle, november 2015

Ik ben op 17 februari 1986 in dienst gekomen bij de Berghuizer na een open sollicitatie
gestuurd te hebben. Ik heb toen een uitnodiging ontvangen voor een eerste gesprek met dhr. H. Wonink en K.Leurink. Bij dit eerste gesprek bleek dat er alleen functies vrij waren in de productie (fabricage 2) zoals dat toen heette.

Na een rondleiding te hebben gehad bij de papiermachines vroeg dhr. Leurink mij of het mij wat leek en ben toen begonnen als rolmachine hulp papiermachine 8 in de 4 ploegendienst en  dhr. R. Bijsterbosch was toen ploegbaas A ploeg. Ik heb toen op 17 Augustus 1986 een vaste aanstelling gekregen bij de Berghuizer.  Als je rolmachine 8 redelijk kon bedienen werd je ook als hulp bij rolmachine 7 ingezet zodat je flexibel ingezet kon worden. Maar op een zeker moment werd de 5 ploegendienst ingevoerd en heb ik toen intern gesolliciteerd bij de kwaliteitsdienst, voor de functie papieronderzoeker. Na een gesprek met dhr. B. Groen en chef van de afdeling papierkwaliteit J. Voskuil kon ik als papieronderzoeker aan de slag in de A ploeg met Bert v/d Heuvel als eerste kwaliteitsinspecteur en Henk v/d Doel als inspecteur. Jaap Suiker verving Bert v/d Heuvel toen die full time als brandweercommandant aan de slag ging bij de Berghuizer en ook in die periode werd de naam van papieronderzoeker gelijk getrokken met kwaliteitsinspecteur. Deze functie heb ik tot 1994 gedaan toen er een interne reorganisatie kwam en de papierproductie zijn eigen papier ging controleren en ik reserve  4 werd in de produktie en een soort manusje van alles werd op de werkvloer in de D ploeg die toen geleid werd door Martin van Tuyl.
 
In 1995 kwam de eerste grote reorganisatie (de kanteling) er aan en nu stond het papierlaboratorium tussen de beide papiermachines in op de werkvloer en ik mocht weer in de functie  van papieronderzoeker aan de slag bij de afdeling Quality Assurance met Jan te Hennepe als chef. In 2002 werd de afdeling Quality Assurance omgevormd tot Research & Development, toen onder leiding van Pierre Hovenga en Eero Miettola, toen kwam ook de Demoroom waar ons papier werd getest. Ik heb tot het eind toe de functie van papieronderzoeker gehad tot de laatste tamboer papier van machine 8 afkwam.
 

Hoogte- en dieptepunten:

Laten we maar als dieptepunt de sluiting van de Berghuizer noemen, het was onomkeerbaar
Als hoogtepunt vind ik nog steeds dat ik een zeer mooi beroep had binnen de Berghuizer, ik was een redelijk vrij man en kon mijn werkzaamheden zelf inplannen.

 

Contact met collega’s:

Het contact met collega’s verwaterde (te) snel; je krijgt ander werk, veel nieuwe collega’s en veel nieuwe gezichten. Maar toch als ik in de stad ben hoor ik zo af en toe nog wel eens een kreet “HEE Douma”, en even een praatje maken zit er altijd wel in, onlangs nog op de reünie geweest en het deed me goed om daar weer even met wat mensen bij te praten. 
 

Wat doe ik nu:

Ik ben op 1 januari 2008 in dienst gekomen van politie IJsselland als arrestantenverzorger. Ik heb daarvoor een Boa opleiding (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) moeten volgen en die was best pittig, ook heb ik een aantal interne opleidingen moeten volgen anders mag je deze functie niet uitoefenen. Mijn functie bestaat onder andere uit het insluiten, verzorgen en toezicht houden op ingesloten personen. Verzorgen van contacten tussen verdachten en advocaten en/of hulpverlenende instanties. Het beheren van persoonlijke eigendommen en ondersteuning geven aan de parketpolitie op de rechtbank in Zwolle tijdens rechtszittingen. Kortom een heel veelzijdige functie in volcontinudienst waarin een uitdaging zit want je weet nooit wat je binnen krijgt in het cellencomplex.
 

Toekomstplannen:

Ik hoop dat ik nog lang in goede gezondheid op deze aardbol mag zijn, onlangs zijn we nog hard met de realiteit geconfronteerd dat het leven maar betrekkelijk is.
 

Tenslotte:

Ik wil iedereen de hartelijke groeten doen die ik onlangs niet heb kunnen spreken
bij de laatste reünie, en ik hoop dat er in de toekomst ook nog plaats is voor een reünie.
 
 
Gerard Douma